Inne

  • Szkoła Policji w Słupsku,
  • Komenda Miejska Policji w Słupsku,
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku,
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku,
  • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.
  • Witamina D - firma projektowa
  • Wojskowy Komendant Uzupełnień w Słupsku - porozumienie

 

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat@zsi.slupsk.pl