Stypendia

Uczniowie szkoły mogą ubiegać się o stypendium:

  • Za wyniki w nauce:
  • średnia ocen od 5,0 do 6,0 oraz ocena z zachowania bardzo dobra i wzorowa,
  • w Liceum Plastycznym średnia ocen z przedmiotów ogólnokształcących (bez artystycznych) od 5,0 do 6,0 oraz ocena z zachowania bardzo dobra i wzorowa.
  • Za osiągnięcia artystyczne w Liceum Plastycznym: maksymalnie 3 osoby wytypowane przez nauczycieli przedmiotów artystycznych za osiągnięcia artystyczne, potwierdzone dyplomami.
  • Za osiągnięcia sportowe: maksymalnie 3 osoby wytypowane przez nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów za osiągnięcia sportowe, potwierdzone dyplomami.
  • Socjalne: z uwagi na trudna sytuację materialną uczniów.

 

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat@zsi.slupsk.pl