Informacje o konkursie

SZKOŁA LOGICZNEGO MYŚLENIA

INFORMACJE O KONKURSIE

ORGANIZATOR: OLIMP - PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W GDAŃSKU.

SZKOLNI KOORDYNATORZY: Monika Skwarek, Maria Lelakowska oraz Agnieszka Kałuża-Horbaczewska.


Nasza szkoła postanowiła walczyć o zaszczytny tytuł Szkoły Logicznego Myślenia. Tym samym przystąpiliśmy do udziału w Ogólnopolskim konkursie, który jest przeprowadzany na przełomie pazdziernika 2020 oraz marca 2021.
Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty "Szkoła logicznego myślenia" oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu. REGULAMIN KONKURSU

 • Celem konkursu jest rozwijanie kluczowych umiejętności, takich jak: logiczne myślenie, rozwiązywanie problemów, efektywne komunikowanie się oraz współpraca w zespole.
 • Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od "1" do "10". Warunkiem do otrzymania certyfikatu "Szkoła logicznego myślenia" jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 5 spośród 9 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.
ZADANIA KONKURSOWE
 1. Przeprowadzenie klasowego/szkolnego konkursu "Mistrz sudoku".
 2. Zabawa "prawda czy fałsz" – opracowanie kart składających się z 10 pytań zamkniętych.
 3. Opracowanie w ramach poszczególnych klas, autorskiej gry logicznej.
 4. Przygotowanie przez uczniów scenek sytuacyjnych uczących dostrzegać i wskazywać nierealność różnych sytuacji i przedmiotów.
 5. Zorganizowanie klasowego/szkolnego testu pt. "Mistrz logicznego myślenia".
 6. Klasowy/szkolny konkurs matematyczny "Mądra głowa".
 7. Przygotowanie matematycznych/logicznych opowiadań przy pomocy przygotowanych przez nauczyciela liczb, działań pojęć…
 8. Twórcze rozwiązanie problemu.
 9. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie "Rozwijanie myślenia logicznego u dzieci w szkole/placówce oświatowej"(zadanie obowiązkowe).

 

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat@zsi.slupsk.pl