Prace uczniów

Na przełomie listopada i stycznia nasi uczniowie wykonają dwa zadania. Pierwsze z nich to praca pisemna na temat: Moje zachowanie świadczy o mnie. Pod czujnym okiem nauczycieli języka polskiego każdy uczeń napisze swoją pracę, najciekawsze zostaną przekazane opiekunom konkursu Szkoła Dobrego Wychowania, zostaną nagrodzone podczas Ogólnoszkolnego Konkursu Wiedzy "Mistrz Savoir-Vivre" oraz wyeksponowane w gablocie szkolnej i opublikowane na stronie internetowej szkoły. Drugie zadanie młodzież wykona zespołowo pod opieką wychowawców. Każda klasa wykona plakat: Mój wygląd świadczy o mnie. Z plakatów powstanie wystawa prac, które zostaną ocenione a przyznane punkty zostaną dopisane dla klas podczas Ogólnoszkolnego Konkursu Wiedzy "Mistrz Savoir-Vivre".

 

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat@zsi.slupsk.pl