Materia?y dla ucznia - J?zyk polski

Ortografia

Streszczenie logiczne

Rodzaje ?rodków stylistycznych

 

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat@zsi.slupsk.pl