Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020 r.

2.

Wszystkich Świętych (niedziela)

1 listopada 2020 r.

3.

Święto Niepodległości (Środa)

11 listopada 2020 r.

4.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2020 r.

5.

Święto Trzech Króli (Środa)

6 stycznia 2021 r.

6.

Ferie zimowe:

1 - 14 lutego 2021 r.

7.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 - 6 kwietnia 2021 r.

8.

Zakończenie zajęć w IV LSP

9 kwietnia 2021 r.

9.

Egzamin dyplomowy w LSP

2 dni między 19 a 23 kwietnia 2021 r.

10.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem LP)

30 kwietnia 2020 r.

11.

Święto pracy (sobota)
Narodowe Święto Konstytucji (poniedziałek)

1 maja 2021 r.
3 maja 2021 r.

12.

Egzamin maturalny

4 – 20 maja 2021 r.

13.

Egzamin ósmoklasisty

25 – 27 maja 2021 r.

14.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (nowa p.pr.)

FORMUŁA 2019
Sesja 1. styczeń – luty 2021 r.

Sesja 2. czerwiec – lipiec 2021 r.

FORMUŁA 2017
Sesja 1. styczeń – luty 2021 r.

Sesja 2. czerwiec – lipiec 2021 r.

15.

Boże Ciało

3 czerwca 2020 r.

16.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

25 czerwca 2020 r.

 

Organizacja roku szkolnego – podział na semestry

semestr I – od 1 września 2020 – 20 grudnia 2020
semestr II – od 21 grudnia 2020 – 31 sierpnia 2021
(zakończenie zajęć dyd. - 25 czerwca 2021)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021:

w szkole podstawowej (max 8 dni):

 1. 04.05
 2. 05.05
 3. 06.05
 4. 04.06
 5. 21.06
 6. 22.06
 7. 23.06
 8. 25.06

w szkołach średnich (max 10 dni):

 1. 04.05
 2. 05.05
 3. 06.05
 4. 04.06
 5. 21.06
 6. 22.06
 7. 23.06
 8. 24.06

 

Praktyki uczniów (orientacyjne):

kl. III TW - 15.03 - 19.03 (1 tydzień); 04.05 - 24.05 (2 tygodnie)
kl. II TW po SP - 04.05 - 10.05 (1 tydzień)
kl. II TW po G - 15.03 -19.03 (1 tydzień); 04.05 - 24.05 (2 tygodnie)

kl. II PLO – obowiązkowy obóz (3 dni w czerwcu, w tym 2 dni weekendowe lub ostatni tydzień przed końcem roku szkolnego) - wychowawcy informują rodziców na początku roku szkolnego i zbierają pieniądze na ten cel.

W miarę możliwości w kl. II MLO - zorganizować zajęcia w szpitalu (1 dzień między 4-6 maja)

Kwalifikowany kurs pierwszej pomocy dla klas: II MLO i II PLO oraz III MLO i III PLO – II semestr (dla chętnych).

 

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat@zsi.slupsk.pl