Informacje o konkursie

Zespół Szkół Informatycznych zdecydował się walczyć o tytuł Innowacyjnej Szkoły. Tym samym przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego. Celem konkursu jest przygotowanie nauczycieli oraz młodzieży do wykorzystywania technik informacyjno-komunikacyjnych w praktyce szkolnej. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmują na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury, w skali od "1" do "10". Warunkiem otrzymania zaszczytnego tytułu jest uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań.
Zadania, które chcielibyśmy zrealizować w naszej placówce to:

  • Poruszać zagadnienia związane z bezpieczeństwem w Internecie między innymi poprzez spotkanie ze specjalistą ds. bezpieczeństwa systemów komputerowych oraz organizację konwersatorium bądź case study;
  • Przeprowadzić cykl lekcji, na których będzie wykorzystywana tablica interaktywna oraz różne metody aktywizujące uczniów;
  • Zorganizować szkolne mistrzostwa w grach edukacyjnych;
  • Zorganizować szkolny dzień TIK;
  • Przygotować multimedialną gazetkę szkolną;
  • Przeprowadzić ankiety wśród nauczycieli i uczniów - ankiety na temat programu "Cyfrowa szkoła";
  • Stworzyć filmik "TIKi klasa/szkoła" pokazujący praktyczne zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w życiu klasy, szkoły, na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;
  • Kontynuować prowadzenie szkolnego bloga Grupy Uczeń Zdolny, Nie Znaczy Inny. Nad całokształtem czuwa Pani Monika Skwarek. Niniejszy blog dokumentuje m.in. sukcesy i aktywność młodzieży z Grupy Uczeń Zdolny w różnorodnych konkursach, inicjatywach, przedsięwzięciach, happeningach itp. Ukazuje pasje i działania uczniów w różnorodnych obszarach edukacyjno-społeczno-kulturalnych. Jest świetnym wprowadzeniem w perspektywę i świat ucznia zdolnego. Gorąco polecamy i zachęcamy do zapoznania się z blogiem. Link odsyłający do bloga

     

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat@zsi.slupsk.pl