Filmik "TIKI klasa/szkoła"

Filmik "TIKI klasa/szkoła" pokazuje praktyczne zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w naszej szkole na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat@zsi.slupsk.pl