Zagadki kryminalne

Kreatywne zagadki kryminalne - sprawdź swoją spostrzegawczość i poprawność logicznego wnioskowania. Odkryj kto jest sprawcą przestępstwa.
Prowadzący: Krzysztof Straszak
Forma: gra logiczna
Czas trwania: 60 min.
Miejsce: 108 (I piętro)
Liczba uczestników: do 20 osób
Jednym z elementów Dni Młodego Naukowca były zagadki kryminalne. Zabawa polegała na tym, że goście po zajęciu miejsc byli zapoznawani z przebiegiem hipotetycznego zdarzenia kryminalnego. Polegało to na przekazaniu opisu zdarzenia i zapoznaniu uczestników z opisującymi je ilustracjami. Zadaniem młodych naukowców było wydedukowanie kto jest sprawcą przestępstwa oraz wskazanie na jakich przesłankach oparli swój osąd. Prowadzący przygotował kilka zagadek dotyczących najczęściej popełnianych przestępstw. Między innymi młodzi naukowcy rozwiązywali zagadki dotyczące zabójstwa, zuchwałej kradzieży, włamań do mieszkań oraz uszkodzenia ciała. We wszystkich przypadkach, po przedstawieniu założenia, trwała ożywiona dyskusja mająca doprowadzić do rozwiązania zagadki i wskazania sprawcy przestępstwa. Służba w Policji to praca zespołowa, więc w rozwiązaniu zagadki brali udział wszyscy. Wykrycie sprawcy było uzależnione od zdolności analitycznego myślenia na wielu płaszczyznach oraz umiejętności kojarzenia ze sobą faktów pozornie błahych. Oczywiście wszystkie przestępstwa zostały wykryte, przy nieznacznej czasami pomocy i wskazówkach prowadzącego. Należy jednak podkreślić, iż wśród uczestników ćwiczenia znalazły się osoby o wyjątkowych zdolnościach analitycznych, które potrafiły w krótkim czasie samodzielnie rozwiązać dość trudne zagadki, wzbudzając przy tym szczere uznanie prowadzącego zajęcia emerytowanego oficera Policji.

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat@zsi.slupsk.pl