Jak się uczyć, żeby się nauczyć?

Lekcja, na której nauczysz się tak planować i organizować swoje uczenie się, żeby ucząc się mniej - osiągać lepsze wyniki.
Prowadzący: Tamara Kropiowska
Forma: warsztat
Czas trwania: 60 min.
Miejsce: 6 (parter)
Liczba uczestników: 20 - 24 osób
Na tej lekcji uczniowie poznali kilka metod skutecznego uczenia się. Zrozumieli, jak ważna dla końcowego efektu jest znajomość wymagań. To znaczy, że jeśli dokładnie się wie co jest najważniejsze i na tym się skupi, to można w krótszym czasie osiągnąć lepsze wyniki. Uczniowie dowiedzieli się też jak ważny jest dobry plan i powtórki, a eksperyment, w którym wzięli udział, przekonał ich, że warto sporządzać samodzielnie przejrzyste notatki. Po lekcji gimnazjaliści stwierdzili, że czas im bardzo szybko minął, że dobrze się czuli i dużo się nauczyli.

 

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat@zsi.slupsk.pl