Gala podsumowująca

Finalną uroczystością, która podsumowywała Dni Młodego Naukowca w ZSI i SMS, była gala dla wszystkich odwiedzających nas gości. Oprócz licznych występów artystycznych, oczywiście naszych uczniów - prezentowano ich talenty oraz możliwości, rozdano nagrody dla tych najbardziej zaangażowanych. Serdecznie dziękujemy wszystkim za tak duże zainteresowanie.

  • Zdjęcia z Gali podsumowującej
  • Edycja III - rok szkolny 2018/2019

    Zwycięzcami III edycji Dnia Młodego Naukowca 2019 zostali uczniowie szkoły podstawowej numer 1 w Słupsku wraz z opiekunem Panem Januszem Rodziewiczem. Serdecznie gratulujemy zaangażowania, pracowitości, kreatywności i dobrej zabawy.


     

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat@zsi.slupsk.pl