Warsztaty: Mój przyjaciel jest inwalidą.

Zajęcia odbyły się w styczniu i lutym 2012  w trakcie godzin wychowawczych. Lekcje prowadzili wychowawcy klas we współpracy z pedagogiem szkolnym. Wstęp do lekcji stanowiła projekcja filmu „Szlachetny i Potężny” (patrz scenariusz zajęć). Osoby uczestniczące w zajęciach miały możliwość zapoznania się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi niepełnosprawności oraz dyskryminacji. W trakcie zajęć, prowadzonych metodami aktywnymi, uczniowie angażowali się w zdobywanie wiedzy poprzez aktywny udział w zadaniach proponowanych przez nauczyciela. Taka metodyka pracy pozwoliła na kształtowanie postaw oraz zachowań, a nie tylko wiedzy teoretycznej w obszarze poruszanego zagadnienia. Uczniowie angażowali się w wykonywanie powierzonych zadań wykazując się przy tym  postawami tolerancji i akceptacji wobec niepełnosprawności.

 

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat@zsi.slupsk.pl