Konwersatorium studentek pedagogiki resocjalizacyjnej Akademii Pomorskiej w Słupsku nt. Nie jesteś sam.

Zajęcia odbyły się w marcu 2012 roku w budynku szkoły. Lekcje prowadziły studentki pedagogiki resocjalizacyjnej Akademii Pomorskiej w Słupsku. Nadzór merytoryczny nad ich pracą metodyczną sprawował zawodowy kurator sądowy i wykładowca Akademii Pomorskiej w Słupsku mgr Paweł Kozłowski. Lekcja składała się z dwóch część. Część pierwszą stanowiła prezentacja multimedialna (patrz załącznik) natomiast część druga oparta była o aktywne metody pracy. W tej części uczniowie pracując w małych grupach próbowali spojrzeć na problem z perspektywy osób dotkniętych biedą, ubóstwem czy sieroctwem społecznym. Zastanawiali się jakie m. in. nad tym z jakiego powodu osoby pokrzywdzone przez los nie szukają pomocy zarówno w swoim najbliższym otoczeniu jaki i pomocy instytucjonalnej. Uczniowie wykazali się dużą wrażliwością,  empatią oraz zrozumieniem problemu. Zajęcia odbyły się dzięki systematycznej współpracy z Kołem Nauk Społecznych NEMESIS Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz z zespołem kuratorskim Sądu Rejonowego w Słupsku.

 

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat@zsi.slupsk.pl