Szkolny konkurs: Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu?

Konkurs miał zarówno walor wychowawczy, jak również był doskonałą formą wyrażenia opinii na temat relacji międzyludzkich. Zorganizowany został w ostatniej fazie realizacji konkursu „Bezpieczna szkoła-bezpieczny uczeń”, zatem uczniowie mogli wykorzystać wcześniej zdobytą wiedzę. Konkurs stanowił także podsumowanie wszystkich działań. Walorem konkursu była także dowolność formy, dlatego wśród prac znalazły się plakaty, wiersze, eseje i inne formy literackie.

 

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat@zsi.slupsk.pl